leyu乐鱼体育官网

2021年10月11日 星期一欢迎您来到leyu乐鱼体育官网
   |

En

联系我们 2021/05/07 14:16:00   来源:

地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场1号楼12A06-12A15

邮编:100055

展览部:010-88415066/67/68/69

会员部:010-88415061

行业部:010-88415076

信息部:010-88415003

综合部:010-88415089

传真:010-88415089

Email:cnwb@richmondrealtyteam.com

汇款账号:0200 0014 0901 4455 950

开户行:工商银行北京百万庄支行

收款单位:leyu乐鱼体育官网


纳税人识别号:5110000050000880X8

财务:010-88415072


leyu乐鱼体育官网职工联络表

序号

部门

姓名

职务

座机

邮箱

1

秘书处

朱冬青

秘书长

010-88415178

zhudongqing@richmondrealtyteam.com

2

秘书处

苗 燕

常务驻会副会长

010-88415089

miaoyan@richmondrealtyteam.com

3 秘书处 驻会副会长 010-88415063 chenyue@richmondrealtyteam.com

4

总工办

张 勇

总工

010-88415189

zhangyong@richmondrealtyteam.com

5

李 楠

专员

010-88415179

linan@richmondrealtyteam.com

6

展览部

万山青

副秘书长

010-88415068

daniel.wan@richmondrealtyteam.com

7

郝 进

副经理

010-88415066

haojin@richmondrealtyteam.com

8

曹雪慧

项目主管

010-88415067

caoxuehui@richmondrealtyteam.com

9

项目主管

010-88415069

vivian.yan@richmondrealtyteam.com

10

会员部

高 妍

副经理

010-88415077

gaoyan@richmondrealtyteam.com

11

田文君

项目主管

010-88415061

tianwenjun@richmondrealtyteam.com

12

周航宇

经理助理

010-88416306

zhouhangyu@richmondrealtyteam.com

13

行业部

尚华胜

副秘书长
行业部经理

010-88415076

shanghuasheng@richmondrealtyteam.com

14

刘 莉

项目主管

010-88415062

liuli@richmondrealtyteam.com

15 程晓辉 主管 010-88415062 chengxiaohui@richmondrealtyteam.com

16

信息部

陈晓玲

专员

010-88415003

chenxiaoling@richmondrealtyteam.com

17

田 野

专员

010-88415003

tianye@richmondrealtyteam.com

18

综合部

张 娜

副经理

010-88415089

annazhang@richmondrealtyteam.com

19

齐亚飞

专员

010-88415089

qiyafei@richmondrealtyteam.com

20

魏 巍

主管

010-88415072

weiwei@richmondrealtyteam.com

如果您的浏览器未跳转,请点击此处进行游戏并领取优惠